Toekomst van Uitgeest

De gemeente Uitgeest onderzoekt in de eerste helft van 2024 samen met onderzoeksbureau Necker de eigen bestuurskracht. Met de uitkomsten worden toekomstscenario’s opgesteld. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van de gemeenteraad van Uitgeest.

Het doel van dit onderzoek is om met een open blik en deskundige begeleiding te kijken naar de beste toekomst van de gemeente Uitgeest. De gemeenteraad wil actief betrokken zijn en keuzemogelijkheden hebben bij het selecteren van scenario's. Bovendien vindt de raad het belangrijk dat de inwoners van Uitgeest de kans krijgen om hun visie en oordeel te delen over deze toekomstscenario's.

Veel respondenten online vragenlijst

Van 17 april t/m 5 mei konden alle Uitgeesters hun mening geven via een online vragenlijst. Maar liefst 989 inwoners deden dit. De resultaten uit deze vragenlijst worden meegenomen in de keuzes die de gemeenteraad gaat maken over de toekomst van Uitgeest.

De uitkomsten van dit onderzoek worden naar verwachting in juni 2024 gepresenteerd op een avond die ook openbaar toegankelijk is voor de inwoners van Uitgeest. Zo kan iedereen zien wat Uitgeesters belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp.

Aan de hand van deze uitkomsten gaat de gemeenteraad naar 3 toekomstscenario’s kijken:

  • Een zelfstandige gemeente blijven met een betere samenwerking in de BUCH-organisatie.
  • Zelfstandige gemeente blijven met weer een eigen ambtelijke organisatie.
  • Op termijn fuseren met één of meer andere gemeenten.

De gemeenteraad werkt samen met de onderzoekers deze scenario’s uit aan de hand van het onderzoek en hoopt voor de zomer van 2024 hierover een principekeuze te kunnen maken.

Contact

Gemeente Uitgeest
Middelweg 28
1911  EG Uitgeest

Whatsapp: +31 6 821 592 96 
info@uitgeest.nl
+31 251 36 11 11 

Denk mee over Uitgeest is een initiatief van de gemeente Uitgeest.

 
 
Cookie-instellingen